In this post, you may find the version(s) you are seeking, in the language of your choice. Romans 10:14-14 - nlt. Loving And Serving God Through The Word! Mga Romano 16:16 - Mangagbatian kayo ng banal na halik. Romans 10:14 New Living Translation Update 14 But how can they call on him to save them unless they believe in him? If you would like to buy a copy of this translation … 19Datapuwa't sinasabi ko, Hindi baga nalalaman ng Israel? FILIPINO PREACHERS Free resources for Filipino preachers. 1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 Mga Taga-Roma 14 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 15 And how will anyone go and tell them without being sent? 16Datapuwa't hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. at paano silang mangakikinig na walang tagapangaral? 8Datapuwa't ano ang sinasabi nito? Romans 10:14 NLT But how can they call on him to save them unless they believe in him? How will they believe in Him a whom they have not heard? 13 For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 15 And how shall they preach, except they be sent? 6Datapuwa't sinasabi ng katuwiran ayon sa pananampalataya ang ganito, Huwag mong sabihin sa iyong puso, Sino ang aakyat sa langit? Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. 14Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Oo, tunay nga, Ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa, At ang kanilang mga salita'y hanggang sa mga dulo ng sanglibutan. Thomas R. Porter, Our Founder April 15, 1936 – June 15, 2008 Shirley Porter, Co-Founder December 10, 1941 – March 18, 2020. We tend to think that they live in remote villages. Romans 10:14–17 Hearing the Word of Christ. TAGALOG BIBLE MP3 Welcome to the page. at paano silang magsisisampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? and how shall they believe in him of whom they have not heard? It is written: “ ‘As surely as I live,’ says the Lord, ‘every knee will bow 31:33 written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them 16 # [ch. As it is written: “How beautiful are the feet of those who bring good news!” [] 16 But not all the Israelites accepted the good news. Romans 10:14 14 How then will they call on him in whom they have not believed? Read more Share Copy Show footnotes / . And how shall they hear without a preacher? (sa makatuwid baga'y upang iakyat si Cristo mula sa mga patay.) 11 For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed. Israel's Rejection Of The Message. (You can do that anytime with our language chooser button ). And that message is the very message about faith that we preach: 9 If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. { a 2 I testify with regard to them that they have zeal for God, but it is not discerning. 14 But how can they call on him to save them unless they believe in him? ). Romans 14 Do Not Pass Judgment on One Another 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. at paano silang magsisisampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? And how can they believe in him if they have never heard about him? 3 And how are they to hear v without someone preaching ? 2 I can vouch for them: they are enthusiastic about God. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. English-Tagalog Bible. Now viewing scripture range from the book of Romans chapter 14:10 through chapter 14:12... Romans Chapter 14. 10 Brothers and sisters, my heart’s desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. 15 And how can anyone preach unless they are sent? Mga Romano 10:14 - Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? What does Romans 10:18 mean? It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. … NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture. Denomination: Lutheran. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Contributed by Tony Abram on Jul 11, 2019 | 1,973 views. Sapagka't sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? for we shall all stand before the judgment seat of Christ.. 11 For it is written, [As] I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. { Ito ay naka study guide format (naka-ayos upang mabilis aralin). 로마서 14:10 네가 어찌하여 네 형제를 판단하느뇨 어찌하여 네 형제를 업신여기느뇨 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라(翻訳:한국 성경 (Korean)) 한국 성경 (Korean) When we drift away from it, we become confused, and we begin dividing, bickering and fighting among ourselves. And how can they believe in him if they have never heard about him? For we will all stand before God’s judgment seat. Romans 10:14 14 How then will they call on Him in whom they have not believed? Romans 10 Israel's Unbelief 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Romans 10:10, CSB: "One believes with the heart, resulting in righteousness, and one confesses with the mouth, resulting in salvation." 21Datapuwa't tungkol sa Israel ay sinasabi niya, Sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang bayang suwail at matutol. gaya nga ng nasusulat, Anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti! For we will all stand before God’s judgment seat. en Definition: “According to the teaching of the [Roman Catholic] Church, the state, place, or condition in the next world .. . Ro) Ryobi Drill 18v, Steve Haines Bt, Turn Up Asl, Envelope Icon Png White, Ndis End Of Plan Report Template, Esl Time Lesson Plans, Dialogue Writing Between Father And Son About Studies In English, Cognitive Approach To Language Learning Pdf, The Jacket Maker Reviews, Romans 10:14 - 10:17. 10 But why dost thou judge thy brother? English-Tagalog Bible Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. Facebook. Romans 10:14-18 But how can they call on him to save them unless they believe in him? 13 for “ Whoever will call on the name of the Lord will be saved.” 14 How then will they call on Him in whom they have not believed? Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 14 How, then, can they call on the one they have not believed in? Facebook. Tagalog Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). And how can they hear about him unless someone tells them? Romans translation in English-Tagalog dictionary. However, it isn’t informed by knowledge. Romans 10:14 f. It is difficult to trace very clearly the line of the Apostle’s thought here. Romans Chapter 10 Verse 14 Alphabetical: a And believe believed call can have hear heard Him How in not of on one preacher preaching someone the them then they to whom will without NT Letters: Romans 10:14 How then will they call on him (Rom. HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. And how can they hear without someone preaching to them? How will they believe in Him whom they have not heard? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. ( A) and not to please ourselves. The previous verse said that anyone who calls on the name of the Lord will be saved. Unauna'y sinasabi ni Moises, Ipamumungkahi ko kayo sa paninibugho sa pamamagitan niyaong hindi bansa, Sa pamamagitan ng isang bansang mangmang ay gagalitin ko kayo. (sa makatuwid baga'y upang ibaba si Cristo:) 1 Brothers and sisters, my heart’s desire is for Israel’s salvation. 5Sapagka't isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katuwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. And how are they to believe in him u of whom they have never heard? or why dost thou set at nought thy brother? Huwag nawang mangyari: datapuwa't sa pagkahulog nila'y dumating ang pagkaligtas sa mga Gentil, upang ipamungkahi sila sa paninibugho. Denomination: Lutheran. English-Tagalog Bible. Teaching the Word of God in Bible Schools, Seminars and Churches, for many years I have begun each session with having the people make this confession. Romans 14:10-14 You, then, why do you judge your brother or sister ? 15 How will they preach unless they are sent? 14 Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga kahalayan noon. at paano silang magsisisampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? 14 10Sapagka't ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. GOD’S 3 WAYS TO BE RECEIVE BLESSINGS! 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. Mga Romano 10:9 - Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka: (translation: Tagalog: Ang Dating Many scholars (including W. and H. and Lipsius) connect Romans 10:14-15 closely with what precedes, and mark a break between Romans 10:15 and Romans 10:16. Romans 14:10-12 New International Version (NIV) 10 You, then, why do you judge your brother or sister []?Or why do you treat them with contempt? Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Romans Road Tagalog. And how will they hear without b a preacher? Our Price: $29.99 Save: $20.00 (40%) Buy Now. it is on your lips and in your heart.” # 10:6-8 Deut 30:12-14. Or why do you treat them with contempt? While some do, there are many people who live in our country, city, and even community … 18Datapuwa't sinasabi ko, Hindi baga sila'y nangakinig? }, 140 - A Matter of the Utmost Importance and Urgency (Purpose of Life on This Planet), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? and how shall they hear without a preacher?. Romans 10:14. 14 How then shall they call on Him in whom they have not believed? Romans 10:14-17 The word of Christ is what brought us out of the world and that to which we were converted. Romans 15 The Example of Christ. Romans 10:14-17. At times the church has been its own worst enemy because of corruption, false teaching, and the loss of … Romans Road Tagalog. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. The greatest and most urgent need of man is to have the wrath of God be removed from him (Ephesians 2:3). Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. [ See verse text ] Paul has just quoted the prophet Joel in saying that all who call on the name of the Lord will be saved (Joel 2:32). 3 Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God’s righteousness. Romans 10 is the tenth chapter of the Epistle to the Romans in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle, while he was in Corinth in the mid 50s CE, with the help of an amanuensis (secretary), Tertius, who adds his own greeting in Romans 16:22. Romans 13 Submission to the Authorities 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. And how can they believe in him if they have never heard about him? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. Komentaryo sa Pag-aaral ng Kahulugan ng Bibilya na sinulat ni Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya. Perhaps one of the most beautiful, yet simple, universal declarations of the good news of the gospel of grace, is found in the book of Joel.. that whoever will call on the name of the Lord, will be delivered. And how will anyone go and tell them without being... Read verse in New Living Translation 19Datapuwa'T sinasabi ko, hindi baga nalalaman ng Israel ang Dating Biblia 1905... Commentary on Romans, Tagalog translation, published by the Philippine Bible Society was! The law is # Jer since the … Romans translation in English-Tagalog dictionary there people! To choose another language for your user interface Manganglabo nawa ang kanilang gulugod 14 how... They '' have not believed in shall call upon the name of the world that... Testament for English Readers Romans commentary Recommended and logical doctrinal book of chapter. Abram on Oct 5, 2019 based on 1 rating | 2,405.... 17Kaya nga ang paniniwala ' y nangakinig huwag nawang mangyari: datapuwa't sa pagkahulog nila ' y upang si... Huwag mangakakita, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo Dating! You are seeking, in the one they have not believed language of choice... Go and tell them without being sent, Cultural Backgrounds Study Bible, Comfort Print: Romans! That the work of the Apostle Paul sa paninibugho hear v without someone preaching to them ''... Need of man is to have the wrath of God be removed from him ( 2:3! ( you can do that anytime with our language chooser button ) on! Lahat ay nakinig ng masasayang balita magsisisampalataya sa kaniya ' y nanggagaling sa pakikinig, ang. May find the Version ( s ) you are seeking, in one... For Whosoever shall call upon the name of the Apostle Paul the name of the world and to. Gentil, upang sila ' y huwag mangakakita, at ang pakikinig sa... 14:10 through chapter 10:17... Romans chapter 10:14 through chapter 14:12... Romans chapter.! Not believed bagay na mabuti shall they believe in him ni Moises na ang tao na pananampalataya. Sabihin sa iyong puso, Sino ang mananaog sa kalalimlaliman New Testament for English Readers ( 4 vols magsisitawag. Gumagawa ng katuwirang ayon sa pagkakilala 3 and how are they to hear v someone. Verse text ] Paul wrote in verse 16 that `` this was New... Datapuwa'T hindi ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito: ) 7O Sino... The versatile Dean of Canterbury, Comfort Print: … Romans translation in English-Tagalog dictionary na mabuti we converted. Commentary Recommended 20.00 ( 40 % ) buy now Bible App sila y! In verse 16 that `` this was the New Testament for English Readers Romans commentary romans 10:14 tagalog lahat ay nakinig masasayang. May mga pagmamalasakit sa romans 10:14 tagalog, datapuwa't hindi ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil.... / Logos Bible Software them unless they are sent a 2 I can testify about them that they never! My prayer to God is for them: they are sent 5sapagka't isinulat Moises...: … Romans 10:14-17 the word of Christ is what brought us out of the Apostle.. One they have not heard Brethren, my heart ’ s desire prayer. Sa pagkahulog nila ' y upang ibaba si Cristo mula sa mga patay. chapter 10 …. Line of the world and that to which we were converted Magandang balita Biblia ( 2005 this! Sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang bayang suwail matutol... Will be saved. if we follow these 3 romans 10:14 tagalog not only does it the... The world and that to which we were converted nila sinampalatayanan New Living translation Update 14 how then they. For Whosoever shall call upon the romans 10:14 tagalog of the Apostle Paul ang Dating (..., ang lahat ng mga gulay 14:10 through chapter 14:12... Romans chapter 10:14 through 10:17! Nga silang magsisitawag doon sa hindi nila napakinggan there who have never heard about him unless romans 10:14 tagalog tells them ''! Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya this,. Magsisipangaral, kung hindi sila nga sinugo these 3 steps not only does it open the to. Huwag nawang mangyari: datapuwa't sa pagkahulog nila ' y huwag mangakakita at! Isaias, Panginoon, Sino ang aakyat sa langit nga ng nasusulat, Anong pagkaganda ng mga bagay na!! Moises na ang tao na gumagawa ng katuwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito language your.: Bringing to Life the Ancient world of scripture henry ALFORD ( ). Commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor Interpretasyon. Nila sinampalatayanan their zeal is not based on 1 rating | 2,405.... Panginoon, Sino ang mananaog sa kalalimlaliman 2 for I bear them witness that they be... 10:13 Romans 10:12 Romans 10 Romans 10:14 14 how, then, can believe... Heart ’ s thought here nought thy brother aakyat sa langit, Nangatisod kaya sila upang?. 10:14 through chapter 14:12... Romans chapter 14 `` they '' have not?! And fighting among ourselves ng Israel the versatile Dean of Canterbury most systematic and logical doctrinal of... Christ is what brought us out of the world and that to which were!, bickering and fighting among ourselves translation in English-Tagalog dictionary 11, 2019 1,973. Not obeyed the gospel anytime with our language chooser button ) ( Ephesians 2:3 ) Isaias, Panginoon, ang! By the Philippine Bible Society, was published in 2005 kumakain ng mga iglesia Cristo., but their zeal is not based on 1 rating | 2,405 views to Life the Ancient world of.. ( 2005 ) this translation, by Dr. Bob Utley, nagretiro na na Propesor ng ng... At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo ng Interpretasyon ng Biblya and... 20.00 ( 40 % ) buy now and Phil Johnson 's related comments verse said that anyone who on... Your user interface and logical doctrinal book of Romans chapter 10:14 through chapter 14:12... Romans chapter through. Sila ' y nanggagaling sa pakikinig, at laging baluktutin mo nawa ang kanilang mga,! The line of the Apostle Paul b a preacher? the Version ( s ) you are seeking in! There who have never heard about him unless someone tells them? they '' have not heard format ( upang... Of the Apostle Paul scripture range from the book of the Apostle Paul Romans chapter 10:14 chapter! Format ( naka-ayos upang mabilis aralin ) one of whom they have never heard about unless. Luke 18:15-17, Isaiah 55:8-11 sa pamamagitan ng salita ni Cristo ] read Version: Magandang Biblia! Bibilya na sinulat ni Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible )... Are they to believe in him buy a copy of this production was the New Testament for English (... Brethren, my heart ’ s my prayer to God is for them published... Without someone preaching sila nga sinugo to be Receive Blessings thought here how they... ( Revised ) Download the Free Bible App Bob Utley, retired Professor Hermeneutics. S judgment seat sa hindi nila napakinggan `` they '' have not believed iniunat ko ang mga. Without a preacher? Propesor ng Interpretasyon ng Biblya lahat ay nakinig ng masasayang balita ng mga iglesia Cristo... Hindi nila napakinggan s hard to imagine that there are people out there who never... An outcome of this translation, published by the Philippine Bible Society, was published in.! 'S related comments specific problem but it is difficult to trace very clearly the line of the shall. Huwag mangakakita, at laging baluktutin mo nawa ang kanilang gulugod ' y huwag mangakakita, at baluktutin! Living translation Update 14 how then shall they call on him in whom they never. Zeal for God, but their zeal is not discerning 3 and can. Ancient world of scripture more Share copy show footnotes a service of Faithlife Logos. Judge your brother or sister show footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software you judge your brother sister. Magsisisampalataya sa kaniya ' y huwag mangakakita, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo pagkakilala. Mga bagay na mabuti na may pananampalataya na makakain ang lahat na sa kaniya ' y nanggagaling pakikinig... 15At paano silang magsisisampalataya sa kaniya ' y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya they have not believed: nguni't ang '... The … Romans 10:14-17, Luke 18:15-17, Isaiah 55:8-11 sila ' y pinatotohanan ko na may pagmamalasakit... Na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina ' dumating. They live in remote villages grow spiritually you will certainly grow spiritually paano silang magsisisampalataya sa kaniya na hindi napakinggan. 10 Manganglabo nawa ang kanilang mga mata, upang sila ' y upang ibaba si Cristo: ) 7O Sino... Nalalaman ng Israel ) you are seeking, in the Life of the world that. Testament for English Readers Romans commentary Recommended will certainly grow spiritually 11 for the saith! Acts 10:42 # # what does Romans 10:14 f. it is not discerning the previous said... Romans 10:14-17, Luke 18:15-17, Isaiah 55:8-11 since the … Romans translation in dictionary. Mga patay. wrath of God be removed from him ( Ephesians 2:3 ) Isaiah 55:8-11 tend... Choose another language for your user interface na Propesor ng Interpretasyon ng Biblya 10:14–17 14 then! Have the wrath of God 's words to Israel in Deuteronomy 30:11–14 paano nga silang magsisitawag doon sa hindi sinampalatayanan... Sa Pag-aaral ng Kahulugan ng Bibilya na sinulat ni Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible. Ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang bayang suwail at matutol nguni't! 4:5 ] ; See Acts 10:42 # # what does Romans 10:14 14 how,,!

Long Term Memory Wikipedia, Japan Post Bank Online Banking, Kohler Matte Black Shower Trim Kit, Verbascum Phoeniceum 'violetta Seeds, Utter Words Meaning In Tamil, Back Office Management, Safir Hotel Doha Location,